HAZAR’DA DEĞERLER

Hazar İlaç Ecza Deposu; ‘’İnsan Sağlığı ve Çevre Dostu’’ kurumsal vurgusuyla müşteri memnuniyetine önem veren, partnerleriyle güvene dayalı ilişkiler kuran ve değer katan yaklaşımları doğrultusunda tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiştir.

Bu ilke doğrultusunda;

null

Yenilikçilik:

Sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken zamanın ilerisinde düşünmek; tedarik ile dağıtım ağında yeni fikirleri ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak,
null

Sürekli Gelişim:

Kurumsal prensiplerimiz doğrultusunda çalışma verimliliği ve yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliği sağlamak,
null

Güvenilirlik:

Müşteriler ve partnerler nezdinde, süreçleri belirlenen iş/işlemlerin belirtilen süre ve şartlar altında yürüterek; verimliliği artırmak ve çalışma disiplinini sürdürmek,
null

Müşteri Odaklılık:

Doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru fiyat ile doğru teklifi yaparak kaliteli hizmet vermek ve hizmet sonrası memnuniyetini sağlamak,
null

İş Birliği

Ortak bir amacı gerçekleştirmek ve hedeflere ulaşmak için birbirimizle ve ortaklarımızla iş birliği içinde çalışmak,
null

Verimlilik:

Kalite standartları çerçevesinde süreçleri kişilerden bağımsız, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek,
null

İleri Teknoloji

Hizmet kalitesini arttırmak için uzun vadeli teknoloji öngörüleri geliştirerek, sürdürülebilir teknoloji stratejileri hazırlamak ve sisteme entegre etmek,
null

Takım Ruhu:

Daima daha iyi hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için tüm çalışanlarımızın gönüllü desteklerini sağlamak ve bu doğrultuda kurumsal sinerjiyi hep aktif tutmak,
null

Tutku:

Öğrenmeye ve mükemmelliğe olan bağlılığımız, hedeflerimize ulaşmamızı ve başarı odaklı çalışmamızı sağlar,
null

Sorumluluk:

Yasal sorumluluklarımızın yanında; müşterilerimize, personelimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, rakiplerimize ve topluma karşı iş etiği kuralları çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirmek,
null

Gizlilik:

KVKK gereği; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Faaliyetlerimize ilişkin gizli bilgileri korur; bu bilgileri, sadece şirket amaçları doğrultusunda kullanır ve belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle sahip olduğumuz gizli bilgi/belge ve diğer çalışmaları şirket dışına çıkarmayız.